Behandelaren

Bij Mens GGZ werken gepassioneerde professionals. Ze zijn bij Mens GGZ komen werken omdat ze geloven in het concept van Mens GGZ. Ze hebben hart voor mensen die psychologische behandeling nodig hebben en voor de GGZ als vakgebied. We stellen ze daarom graag aan jullie voor:

 

Marjukka Bartelet

Psychotherapeut
BIG-Registratie: 69925472016

Technieken: Clientgerichte-experiëntiele psychotherapie, Emotion Focused Therapy, Focusing Oriented Therapy

Marjukka over haar rol als behandelaar
Als psychotherapeut luister ik naar de inhoud van jouw klacht, maar ook hoe jij je levenssituatie op dit moment in het algemeen ervaart, hoe jij naar jezelf kijkt en hoe jij je omgeving beleeft. Mijn houding is cliëntgericht, wat wil zeggen dat ik niet (ver)oordelend aanwezig ben in de gesprekken met jou. Zo kunnen we samen een veilige plek creëren, waar jij jezelf beter kunt gaan leren begrijpen. Ik werk ook belevingsgericht en zal je regelmatig uitnodigen om stil te staan bij wat je vanbinnen en vaak ook lijfelijk ervaart. Via o.a. de methodiek van focussen, help ik jou contact te maken met hoe je iets beleeft en je gevoelens zo precies mogelijk uit te drukken.

In de functie van regiebehandelaar bij Mens GGZ kan ik samen met jou en met mijn collega's inzicht crëren wat betreft welke problematiek er speelt en welk zorgaanbod het best aansluit bij jou persoonlijke hulpvraag. De behandeling bij Mens GGZ is over het algemeen kortdurend. Wanneer langdurige behandeling gepast is, zal ik met je meedenken over een vervolg.

Ralph Brinkman

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, ACT, PG

Werkt bij:

 • Huisartsen Maastricht Oost
 • Huisartsenpraktijk Mediville
 • Huisartsenpraktijk De Poort
 • Huisartsenpraktijk De Heeg 

Ralph over zijn rol als behandelaar
Het leven kent zijn ups en downs, dat is een gegeven. Iedereen zal leuke periodes kennen maar ook periodes van stress en verdriet tegenkomen. Soms lukt het dan zelf om je weg weer te vinden en soms heb je er wat hulp bij nodig. In mijn werk bij Mens GGZ krijg ik de mogelijkheid om samen met iemand te onderzoeken hoe je met de uitdagingen van het leven om kunt gaan. Ik vind het daarbij belangrijk om breed te kijken naar wat iemand nodig heeft en waar iemand zich prettig bij voelt. 

Vera Claes

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: PG, ACT en CGT

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Van Kleef

Vera over haar rol als behandelaar
Het leven bestaat uit meerdere uitdagingen. Ik gun iedereen dan ook om veerkrachtig te zijn en met moeilijke situaties om te leren gaan. Samen dit proces aan gaan is waardevol. Daarbij vind ik het belangrijk dat de persoon tegenover mij zich gehoord voelt en in zijn kracht staat. Vanuit daar streven we naar een proces waar er mogelijkheid is voor persoonlijke groei, bloei en stabiliteit passend bij de klachten en de behoeften.

Ank Gijsen

GZ-Psycholoog
BIG-Registratie: 89033659925
Technieken: ACT, EMDR, CGT

Werkt bij:

 • Huisartenpraktijk Van Kleef
 • Huisartsenpraktijk Cadier en Keer
 • Huisartsenpraktijk Eijsden

Ank over haar rol als behandelaar
Het mooiste vind ik het als mensen weer het vertrouwen krijgen dat ze het leven (met al zijn mooie maar ook moeilijke en pijnlijke) momenten aan kunnen. Als mensen niet meer in beslag worden genomen door dat waar ze last van hebben, maar hun aandacht vooral kunnen richten op dat wat ze belangrijk en waardevol vinden in het leven. Ik vind het heel bijzonder dat ik daar een bijdrage aan kan leveren door met de cliënt samen, op basis van gelijkwaardigheid, aan de slag te gaan. Zeker omdat ieder mens zijn/haar unieke verhaal heeft en zijn/haar eigen weg heeft. 

Alexa Goertz

GZ-Psycholoog
BIG: 09919511325
Technieken: CGT, ACT, EMDR, SFT, PG

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Swijgman
 • Huisartsenpraktijk Konings
 • Huisartsenpraktijk Nicolaï
 • Huisartsenpraktijk Van de Berg 

Alexa over haar rol als behandelaar 
De kernwoorden die ik belangrijk vind in mijn werk zijn 'samen, gelijk en open'. Ik vind het belangrijk om de mens achter de klachten te zien. Daarnaast vind ik het bijzonder om deel te mogen uitmaken van het proces wat mensen aangaan wanneer ze ervoor kiezen om hun klachten aan te pakken. Ik word oprecht blij als ik zie hoe mensen de draad weer oppakken en ik daarmee overbodig geworden ben. 

Marjolein Huijts

GZ-Psycholoog
BIG-registratie: 79920999825
Technieken: CGT, EMDR, SFT

Werkt bij: 

 • Huisartsenpraktijk Daalhof
 • Medisch Centrum Caberg
 • Huisartsenpraktijk De Hofhoek
 • Huisartsenpraktijk Munnik
 • Huisartsenpraktijk Pottenberg

Marjolein over haar rol als behandelaar
Als iemand vastloopt in zijn dagelijks leven in welke vorm dan ook, onderzoek ik graag samen met de ander hoe iemand er weer vertrouwen in krijgt om het zelf anders aan te gaan pakken en hiermee weer de dingen kan gaan doen die hij of zij belangrijk vindt in het leven. Wat wil jíj dat er verandert en wat denk je daarvoor nodig te hebben? Zaken die hierbij onmisbaar zijn, zijn in mijn ogen: vertrouwen hebben in elkaar, openheid en samenwerking.

Ilona Kasius

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: ACT, CGT, Motiverende gespreksvoering

Werkt bij:

 • Nader te bepalen

Ilona over haar rol als behandelaar
Soms loopt iemand vast in het leven of lukt het even niet alleen. Ik sta dan graag naast iemand om samen te kijken hoe diegene zijn kracht kan terugvinden om het leven weer aan te kunnen. Ik denk dat een steuntje in de rug, je gehoord en begrepen voelen een belangrijke bijdrage hieraan kunnen leveren. Het doet me goed om te merken dat het stap voor stap beter met iemand gaat.

Linda Klaassen

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: ACT, CGT en Motivational Interviewing

Werkt bij:

 • Nog nader te bepalen

Linda over haar rol als behandelaar
Iedereen heeft recht op het leiden van zijn of haar beste leven, dat is mijn filosofie. In deze tijd is het hebben van een vitaal leven soms best een uitdaging. Dit betekent namelijk voor iedereen iets anders. Om samen aan de slag te gaan en te mogen onderzoeken hoe dat met persoonlijke ondersteuning binnen handbereik komt, maakt mij blij.

Michelle Meex

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, ACT, Motivational Interviewing en Lichaamsgerichte Technieken

Werkt bij:

 • Nader te bepalen

Michelle over haar rol als behandelaar
Wat ik in mijn werk als psycholoog heel belangrijk vind, is om te kijken naar wat de individuele mens nodig heeft om zich begrepen te voelen en veekrachtig met de uitdagingen in zijn/haar leven te kunnen omgaan. Gedurende een behandeling zijn voor mij de vertrouwensband, gelijkwaardigheid, empathie en vooral "samen" de fundamentele bouwstenen om iemand in zijn/haar eigen kracht te zetten en hiermee de zelfredzaamheid te vergroten.

Britt Pelzer

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, ACT, PG

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Daalhof 
 • Medisch Centrum Caberg
 • Huisartsenpraktijk De Hofhoek
 • Huisartsenpraktijk Pottenberg

Britt over haar rol als behandelaar
Het mooie aan mijn werk vind ik dat ik samen met iemand mag onderzoeken hoe die persoon zich beter kan gaan voelen. Dat ik onderdeel mag zijn van die verandering en het inzien van hun eigen krachten, vind ik heel bijzonder. Hierin vind ik persoonsgerichtheid, gelijkheid en openheid belangrijke waarden. Verder vind ik het ook belangrijk om goed voor mezelf te zorgen: goede zorg voor de ander begint bij goede zorg voor jezelf!

Anneke Pijnenborg

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, ACT, PG

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Aan de Maas
 • Huisartsenpraktijk Leenen
 • Huisartsenpraktijk Malberg
 • Huisartsenpraktijk Vrijthof
 • Huisartsen Maastricht, Drs. Schreurs

Anneke over haar rol als behandelaar
Mijn focus in de behandeling gaat niet alleen uit naar psychische de klachten maar ook naar andere gebieden van het leven zoals werk, sociale contacten, bewegen, financiën etc.  Een verandering in een van deze gebieden heeft vaak al veel positief effect op de psychische klachten. 
Ik sta graag naast de cliënt en vind het heel prettig om samen te kunnen werken met de huisartsen, de POH GGZ en andere instanties.

Vivianne Prevoo

GZ-Psycholoog
BIG-Registratie: 59916298525
Technieken: ACT, EMDR, CGT

Werkt bij:

 • Huisarten Maastricht Oost (onderdeel van DNG)
 • Huisartsenpraktijk Mediville
 • Huisartsenpraktijk De Poort
 • Huisartsenpraktijk De Heeg

Vivianne over haar rol als behandelaar
Wat mij het meest boeit in mijn werk als psycholoog, is om de persoon te zien achter de client die voor me zit. De mens in al zijn facetten, met zijn sterke en zwakke kanten en zijn eigen levensgeschiedenis. Ik geloof erin dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven vast kan komen te zitten, maar ook de kracht bezit om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo hier weer uit te komen. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, door iemand te helpen de stappen in de juiste richting te zetten, vind ik heel mooi en geeft veel voldoening. Zo dicht mogelijk bij de client, zo nodig in nauw overleg met andere hulpverleners. Maar uiteindelijk is het de persoon zelf die de regie heeft en bepaalt waar hij bij geholpen wil worden en wanneer die hulp voldoende is.

Nathalie Spaai

GZ-psycholoog
BIG-registratie: 69923907725
Technieken: CGT, ACT, EMDR, SFT

Werkt bij: 

 • Huisartsenpraktijk Vrijthof
 • Heer Medisch Centrum
 • Huisartsenpraktijk Malberg
 • Huisartsenpraktijk Leenen
 • Huisartsenpraktijk Severen
 • Huisartsen Maastricht, Drs. Schreurs

Nathalie over haar rol als behandelaar
Wat mij zo aanspreekt in het werken met mensen is dat ieder persoon anders is en mag zijn. Ik vind het heel waardevol om naast iemand te staan en samen te onderzoeken wat een andere manier is om, om te gaan met de moeilijke momenten in het leven. Weer aandacht krijgen voor wat belangrijk is en energie geeft. Daarbij zoek ik steeds naar hoe de zorg nog beter kan aansluiten bij de persoon, waarbij ik het betekenisvol vind om de eigen omgeving van deze persoon te betrekken en om samen te werken met andere zorgverleners. Op deze manier is de ondersteuning passend, bij dat moment in het leven, op de verschillende levensgebieden en met altijd centraal wat iemand zelf kan en wil. 

Sabrina Theunissen

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, ACT, Motivational Interviewing, PG en SFT

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Scharn
 • Heer Medisch Centrum
 • Huisartsenpraktijk Zwietering
 • Huisartsenpraktijk Severen

Sabrina over haar rol als behandelaar
Begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, heb ik altijd al interessant gevonden. Hierbij kijk ik vooral naar de mens en het verhaal achter de patiënt. Bij Mens GGZ krijg ik de ruimte om dit stuk samen met mijn patiënten te onderzoeken. Zo kunnen we samen stappen zetten om persoonlijke groei te bewerkstelligen. In mijn behandelingen probeer ik mensen weer in hun eigen kracht te zetten. Ik probeer op empatische wijze mijn patiënten te confronteren en hierdoor inzicht te creëren. Wat ik hierbij belangrijk vind, is een open en gelijkwaardige houding. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het proces van de ander. 

Marloes Veldhuis

Psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: ACT, CGT, SFT, PG

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Cadier en Keer
 • Huisartsenpraktijk Van Kleef
 • Huisartsenpraktijk Valkenburg
 • Huisartsenpraktijk Mol

Marloes over haar rol als behandelaar
In mijn werk vind ik het belanrijk om oog te hebben voor de cliënt als geheel. Samen zoeken we uit hoe het komt dat er op dit moment klachten zijn. En daarna wat een passende oplossing kan zijn. Ik streef ernaar om iedereen op haar/zijn gemak te stellen, het gevoel te geven dat we naast elkaar staan en samen aan de slag gaan om de klachten te verminderen. Ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren, passend bij de behoefte die diegene op dat moment heeft. 

Jacqueline van Hees

GZ-psycholoog
BIG-registratie: 49919634825 
Technieken: AFT, CGT, SFT, MBT, EMDR

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Costongs
 • Huisartsenpraktijk Sint Fiet
 • Huisartsenpraktijk Valkenburg
 • Huisartsenpraktijk Munnik

Jacqueline over haar rol als behandelaar:

Het proces van therapie zie ik als een gezamenlijke zoektocht, vanuit het vertrekpunt dat elk mens anders is, het leven vol twijfels en onzekerheden zit en menselijke variatie onmisbaar. Ik haal veel voldoening uit mijn werk wanneer ik zie dat het mensen lukt hun vrijheid, eigenheid, talenten en creativiteit (terug) te vinden en het leven weer beter aan te kunnen. Therapeutische waarden die ik nastreef zijn: vertrouwen, betrokkenheid, veiligheid, autonomie, rust en ruimte voor reflectie en verdieping. Daarbij zal ik zinvolle confrontaties en humor niet uit de weg gaan.
In de gesprekken zal ik goed naar je luisteren, samen proberen te begrijpen wat er aan de hand is en in kaart brengen wat er nodig is om je beter te voelen. In mijn behandelingen maak ik gebruik van een combinatie van verschillende interventies uit diverse behandelmethodieken. Deze interventies/methodieken zijn geen doel op zichzelf, maar dienen voornamelijk ter ondersteuning ten aanzien van ieders persoonlijke vraag, proces en verhaal.

Caro Bardie

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog
BIG-registratie: n.v.t.
Technieken: CGT, EMDR, Motiverende gespreksvoering.

Werkt bij:

 • Huisartsenpraktijk Costongs
 • Huisartsenpraktijk Sint Fiet

Caro over haar rol als behandelaar

Met veel passie werk ik al een aantal jaren binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Het mooie van mijn vak vind ik het persoonlijk contact met cliënten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Daar waar het vaak lastig is om open te zijn over eventuele kwetsbaarheden, hoop ik cliënten het vertrouwen te kunnen geven om dit beetje voor beetje meer te durven te tonen en ze te laten ervaren wat de positieve kanten hiervan zijn. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar de wens van mijn cliënten en sta ervoor om transparant te werken. Hierin staat bij mij voorop om openheid te geven over mijn denkwijze en de cliënt mee te nemen in de beslissingen ten aanzien van de behandeling. Ik zie mijzelf als een soort van gids die de cliënt begeleidt in zijn weg naar verandering. Tenslotte wil ik meegeven dat verandering altijd makkelijker is met de ondersteuning van een ander en dat iedereen deze verdient! 

 

Renske Geerling

GZ-psycholoog  
BIG registratie: 89932316125 
Technieken en affiniteit met: SFT, CGT, EMDR, NET, MBT, lichaamsgericht en experiëntieel werken  

Renske over haar rol als behandelaar

Als psycholoog kijk ik samen met jou naar waar jij op dit moment in je leven tegenaan loopt, behoefte aan hebt en wat daarvoor nodig is. Een nieuwsgierige en open houding vind ik belangrijk om jou te ondersteunen in het voelen en begrijpen van jezelf en je klachten. Graag ga ik samen met jou het proces aan waarbij jij in je kracht mag gaan staan en je authentieke zelf kan uiten.

Michelle Joosten

GZ-Psycholoog
BIG-registratie: 19930518725
Technieken: CGT, ACT, EMDR

Michelle over haar rol als behandelaar

Als psycholoog vind ik het belangrijk om allereerst goed te luisteren naar het verhaal dat met mij gedeeld wordt. Ik blijf het bijzonder vinden om naast iemand te mogen staan op de moeilijke momenten in diens leven. Ik hoop dat een client zich op zijn gemak voelt en zich daardoor open durft te stellen, hoe spannend of moeilijk dat soms ook kan zijn. Ik denk dat goede therapie bestaat uit een persoonlijke aanpak, waarbij iedere cliënt uniek is. Mijn doel is om samen met de cliënt te onderzoeken waar diens klachten vandaan komen en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan.

Lars van Laar

Psycholoog
BIG registratie: n.v.t.

Lars over zijn rol als behandelaar

Als psycholoog is iedere dag anders, omdat ieder mens anders is. Dat vind ik het mooie aan dit vak. Als behandelaar vind ik het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven. Zodoende ga ik analytisch, praktisch en gedreven te werk. Een wetenschappelijke basis vormt de kern van mijn werk, waarbij ik oog houd voor de nieuwste inzichten en methoden in de geestelijke gezondheidszorg. Door te identificeren wat mijn cliënten goed kunnen en hoe deze vaardigheden kunnen bijdragen aan hun herstel, streef ik ernaar om samen met de cliënt een duurzaam herstel te kunnen bewerkstelligen.