Partnerschappen

Mens GGZ is ingebed in een netwerk van organisaties. Indien noodzakelijk wordt er een beroep op hen gedaan om te participeren in de zorg. Samenwerkingspartners zijn:

 

 • Huisartsen Maastricht: ZIO (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Wilhelminasingel 81, 6221 BG Maastricht, www.zio.nl

 • Mondriaan (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: John F. Kennedylaan 301, 6419 XZ Heerlen,www.mondriaan.eu

 • LEVANTOgroep (functie: samenwerken op onderdelen van de WMO; beschermd wonen, begeleiding, dagbesteding) NAW: Luxemburgstraat 30a, 6135 LC  Sittard, www.levantogroep.nl  

 • Envida (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Abtstraat 2a, 6211 LS Maastricht,  www.envida.nl

 • met ggz (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW:  Buitenop 8, 6041 LA Roermond, www.metggz.nl

 • radar (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht, www.radar.org

 • MEE Zuid Limburg (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen, www.meezuidlimburg.nl  

 • Leger des Heils (functie: samenwerken op onderdelen van de WMO; maatschappelijke opvang,  begeleiding, dagbesteding) NAW: Leger des heils, Kolonel Millerstraat 67, 6224 XM  Maastricht, www.legerdesheils.nl/limburg-brabant

 • De Masters (functie: samenwerking op onderdelen van de WMO, maatschappelijke opvang, participatie); NAW: The Masters, Hoogbrugstraat 3, 6221 CN, Maastricht, www.themasters.nu

 • Maastricht UMC+ (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Maastricht UMC+, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht,  www.mumc.nl

 • Xonar (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht, www.xonar.nl

 • Trajekt (functie: samenwerking op onderdelen van de WMO; welzijn, inloop) NAW: Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht, www.trajekt.nl

 • Psychologiepraktijk Hageman (functie: GZ-psycholoog met praktijk in de GBGGZ), NAW: Marie-Claire Hageman, Brouwersweg 100, 6216 EG, Maastricht. www.pphageman.nl

 • domentis (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Tongerseweg  330, 6215 AC  Maastricht, www.domentis.nl

 • Psychologenpraktijk Vangronsveld (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht, www.vangronsveld.nl

 • Psychologenpraktijk Christa Meertens (functie: GZ-psycholoog met praktijk in de GBGGZ), NAW: Christa Meertens, Bieslanderweg 128, 6213 AM, Maastricht

 • PSY-Care (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Broekhem 11, 6301 HD Valkenburg, www.psy-care.nl

 • Griend 3 Praktijk (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Griend 3, 6221 AJ   Maastricht, www.griend3.nl

 • PsyQ (functie: landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van GGZ instellingen Lentis, METggz, Parnassia groep en Mondriaan met als doel de best beschikbare gespecialiseerde psycho-medische behandelingen bieden aan haar patiënten) | NAW: Denenmarkenlaan 2, 2711 EL Zoetermeer | www.psyq.nl

 • HSK Maastricht (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht,  www.hsk.nl/psycholoog/maastricht

 • Youz (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Parallelweg 45-47, 6221 BD Maastricht, www.youz.nl/onze-locaties/maastricht-ambulant

 • EDT Maastricht (Functie: samenwerking patiëntenzorg, GBGGZ en SGGZ); NAW: Capucijnenstraat 92, 6211RT, Maastricht; www.edtmaastricht.nl

 • Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (functie: samenwerking patiëntenzorg) NAW: Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen, www.zuyderland.nl

 • Ahtos (Functie: samenwerking, dagbesteding, participatie, sociaal ondernemen), NAW: Athos, Athoslaan 12a, 6213CD, Maastricht; www.athos-maastricht.nl

 • Werkhuis Maastricht (functie: samenwerking dagbesteding) NAW: President Rooseveltlaan 213 - 6224 CP, Maastricht, www.werkhuismaastricht.nl

 • Talent (functie: samenwerking begeleiding en dagbesteding) NAW: Kampweg 37b, 6247 AR Gronsveld, www.talentonline.nl

 • Hoge school Zuyd (functie: instituut voor hoger onderwijs), NAW: Hogeschool Zuyd, Brusselse Weg 150, 6217HB, Maastricht; www.zuyd.nl

 • Universiteit Maastricht (functie: instituut voor hoger onderwijs), NAW: Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht; www.maastrichtuniversity.nl