Mens GGZ bij meer huisartsenpraktijken

Mens GGZ organiseert de zorg voor mensen met psychische problemen dicht bij de eigen huisartsenpraktijk. In nauwe samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ dragen we zorg voor iedereen die even niet zo lekker in zijn vel zit. Vaak hoeft er geen behandeling in de GGZ plaats te vinden, maar soms is dat wel nodig. Dan is Mens GGZ voor de patiënt, de huisarts en de POH-GGZ een eerste aanspreekpunt om snel de juiste zorg te vinden en te krijgen. 

Dit werkt goed. De mensen die bij Mens GGZ in behandeling komen zijn tevreden en de huisartsen en de POH-GGZ zijn tevreden. En dat leidt er toe dat Mens GGZ voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. We hebben op onze website alle huisartsenpraktijken waar we een verbinding mee hebben opgesomd. Daar kun je zien of jouw huisarts ook al verbonden is.

Mocht jouw huisarts er niet tussen staan: schroom niet om een berichtje te sturen naar info@mensggz.nl. In sommige gevallen heeft de huisarts al aangegeven een verbinding te willen maken en hebben we dat nog niet kunnen inrichten. In sommige gevallen heeft je huisarts al een andere GGZ-aanbieder waar hij/zij intensief mee samen werkt en in andere gevallen is het mogelijk om een gesprek met de huisarts aan te gaan. 

In de komende periode zal nog een aantal huisartsenpraktijken een samenwerking met Mens GGZ aangaan! Houd dus onze website in de gaten of jouw huisarts er bij zit.

 

Eén laatste ding: ben je psycholoog of ken je een psycholoog met interesse in een nieuwe baan? Stuur ze even naar ons! We zijn weer aan het werven.