Mens GGZ in 2022 drager keurmerk KiBG

De kwaliteit van zorg is voor Mens GGZ van groot belang. Daartoe passen we het principe van voortdurend leren toe. Iedereen in de organisatie is zich bewust van het gegeven dat hij of zij een keer een fout kan maken. In plaats van die te verdoezelen, maken we dat bespreekbaar. Dat leidt tot een open cultuur waarbij we samen werken aan een steeds hogere kwaliteit van de geleverde zorg. 

Dat principe leidt tot de toekenning van het Keurmerk in de Basis GGZ door Stichting KiBG. Ook volgend jaar mag Mens GGZ zich drager van dit keurmerk noemen. Daarmee is door een onafhankelijke organisatie getoetst of Mens GGZ voldoet aan de belangrijkste kenmerken van goede zorg. Daarbij staat centraal dat we cliëntgericht zijn en oog hebben voor alle aspecten die bij goede zorg voor die cliënt horen. 

Cliënten beoordelen de kwaliteit van onze zorg met een 9,0. Dat cijfer zegt wat ons betreft niet alleen wat over de manier waarop we zorg inrichten, maar vooral ook wat over de medewerkers van Mens GGZ en de mensen die bij ons in behandeling komen: alleen vanuit de verbinding die zij in de behandeling met elkaar aan gaan, kan grote tevredenheid bij de cliënt ontstaan. Dat is dus een compliment aan beiden in de behandeling: de cliënt die zich open durft te stellen om met de behandelaar de zoektocht naar herstel aan te gaan en omgekeerd ook aan de behandelaar die met de cliënt op zoek gaat naar het vertrouwen om dat proces naar herstel goed te begeleiden. De behandelaar kan niet zonder de cliënt en de cliënt niet zonder de behandelaar!

Wil je meer lezen? Informatie over het KiBG of onze behandelwijze kun je vinden via het klikken op de links!