Mens GGZ in de media

Marjolein Huijts en Britt Pelzer (beiden behandelaar bij Mens GGZ) vertellen samen met huisartsen Marijke van Dongen en Yvo Kesler (Huisartsenpraktijk Daalhof) in een interview over de laagdrempelige en passende GGZ-zorg die geboden wordt in 27 huisartsenpraktijken in Maastricht - Heuvelland. Lees het artikel in "Nummer 1", maart 2022 hier.