Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen van Mens GGZ

 

Dhr. Arno Verhoeven (Voorzitter)

Nevenfunctie(s): 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Mens GGZ
 • Lid van de Commissie Toezicht bij de Penitentiaire inrichting in Roermond
 • Voorzitter van de Cliëntenraad van het Laurentius ziekenhuis 
 • Voorzitter van de Cliëntenraad van Ciro+
 • Vertrouwenspersoon van het Samen Zorgen Huis Leudal 

 

Dhr. Ed Smeets (Vice-voorzitter)

Reguliere functie: DGA EDMADI BV Interim Management & Consultancy

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Mens GGZ
 • Chairman Specialist Group Statistics and Economics van de International Water Association (IWA)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht NEOS
 • Lid Raad van Toezicht Woonzorgcentrum Sint Anna
 • Lid Raad van Toezicht Sint Jozef Wonen en Zorg
 • Lid Bestuur Zorg Meijel

 

Mevr. Sandra Hijnen (Lid)

Reguliere functie: Raad van Bestuur Apanta GGZ

Nevenfunctie(s): 

 • Lid Raad van Commissarissen Mens GGZ 
 • Lid Raad van Commissarissen Buro3o