Zorgprestatiemodel (ZPM)

Het Zorgprestatiemodel (ZPM) is een nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de zorg en de betaling van die zorg. Wij willen je daarover goed informeren. Zodat je weet waar je aan toe bent, wat er wel en niet gaat veranderen en je je keuzes zo goed mogelijk kunt nemen. 

 

Vanaf 1 januari 2022 is de organisatie van de GGZ verandet. Deze veranderingen zul je in de sessies met je psycholoog niet direct merken, maar hebben voornamelijk te maken met de financiering vanuit de zorgverzekeraar. Tegelijkertijd hebben de veranderingen gevolgen voor jouw mogelijke keuzes op een aantal belangrijke momenten. Dus: informatie is hier belangrijk.

Op een aantal pagina's gaan we kort in op wat het ZPM is (en waarom het er überhaupt is), hoe de zorg er vanaf 1-1-2022 inhoudelijk uit ziet en welke gevolgen het ZPM heeft voor de kosten die jij moet maken voor je behandeling in de GGZ.

Als je vragen hebt, dan kun je die direct bij ons stellen via deze link