Verandert de zorg door het Zorgprestatiemodel (ZPM)?

Er verandert iets in de zorg die je bij Mens GGZ krijgt. De behandelaren zijn hetzelfde, de gebruikte behandelingen zijn dezelfde en de behandeling vindt nog steeds op dezelfde plek plaats. Wat er wel verandert is dat aan het begin van je behandeling wij op een andere manier moeten vaststellen wat jouw problemen zijn en hoe ernstig die zijn. Daarnaast verandert er wat gedurende de behandeling.
 

 

Verandering aan de start van de behandeling

Bij de start van de behandeling moeten we vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van de zorgzwaartetypering. Dit is een inschatting van jouw problemen door de behandelaar van Mens GGZ. Dat doet hij/zij met een speciale vragenlijst: de HoNOS+. HoNOS staat voor Health of Nations Outcome Scales. Deze bestaat uit 15 vragen waar de behandelaar een antwoord op moet geven. Dit doet hij/zij op basis van het eerste gesprek dat hij/zij met je heeft gevoerd.

De uitkomst van het eerste gesprek en het afnemen van de HoNOS+ vormen de zorgzwaartetypering.

De resultaten van het invullen van de HoNOS+ worden met je besproken in het tweede gesprek dat je met de behandelaren van Mens GGZ hebt. We zullen dan met je bespreken of je je in de resultaten herkent, of je nog aanvullingen hebt en wat de uitkomsten voor je betekenen. Op basis van de uitkomsten van  HoNOS+ en de informatie zoals opgehaald in het eerste gesprek, wordt een behandelplan opgesteld.

Dit behandelplan keur jij mee goed. Het is erg belangrijk dat je je in het behandelplan kunt vinden. Jouw betrokkenheid bij het opstellen van jouw behandelplan bij Mens GGZ draagt bij aan jouw gevoel van controle en daarmee aan hoe snel het weer beter met je gaat.

De zorgzwaartetypering komt vervolgens terug op de factuur die je van de zorgverzekeraar aan het eind van de eerste maand behandeling krijgt.

 

 

De veranderingen bij de verdere behandeling

Vanaf 1 januari 2022 wordt de behandeling geëvalueerd middels de HoNOS+. Dit kan zowel tijdens als aan het eind van de behandeling gebeuren. Ook nu evalueren we samen met jou het beloop van de behandeling, vanaf januari doen we dat met de HoNOS+. Op die manier komt dezelfde vragenlijst en inschatting steeds weer terug. Dat helpt ons als behandelaren en jou als cliënt bij te houden hoe de behandeling verloopt. We zorgen er daarmee voor dat we blijven werken aan een zo optimaal mogelijke behandeling.

Aan het eind van de behandeling komt de HoNOS+ nog één keer terug om samen te bekijken welk effect de behandeling heeft gehad.