Wat is het Zorgprestatiemodel (ZPM)?

Het zorgprestatiemodel is een nieuwe manier van bekostiging van de GGZ (vanaf 2022). Het huidige oudeis niet meer geschikt en toe aan vervanging. Op deze pagina presenteren we de belangrijkste verschillen tussen het oude model en het nieuwe.

 

Waarom zetten we alles op een rijtje?

De veranderingen hebben gevolgen voor je behandeling in de GGZ. Die gevolgen willen we inzichtelijk voor je maken. Je huisarts en/of POH-GGZ is/zijn geïnformeerd en kan je voor een deel ook vertellen hoe het zit. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om iedereen die mogelijk zorg in de GGZ nodig heeft goed te informeren.

 

De belangrijkste verschillen en overeenkomsten

We zetten alle verschillen en overeenkomsten op de belangrijkste onderwerpen even voor je op een rijtje in onderstaande tabel.

 

Thema

Oude model (DBC’s, producten)

Zorgprestatiemodel

Diagnose

Vermoeden van diagnose/classificatie is voldoende

Vermoeden van diagnose/classificatie is voldoende

Zorgvraagtypering

-

Verplicht

Rol vermoedelijke diagnose

Verplichting voor kunnen declareren van zorg

Niet langer onderbouwing voor het kunnen declareren van zorg

Diagnosegerichtheid

Therapeuten moeten een vermoeden van een DSM-diagnose formuleren als verantwoording voor verdere behandeling

Streven is dat er meer focus komt te liggen op contextuele benadering van de psychische problemen; DSM-classificatie is waarschijnlijk nog wel nodig

Behandelplan

Verplicht, met patiënt opgesteld (Shared Decision Making – SDM)

Verplicht, met patiënt opgesteld (Shared Decision Making – SDM)

Type zorgproducten

Basis Kort

Basis Middel

Basis Intensief

Basis Chronisch

Umami (in voorkomende gevallen)

Eleo (in voorkomende gevallen)

Geen onderscheid

Duur behandeling

Bepaald door de zorgproducten

Bepaald door regelgeving zorgverzekeraars

Eigen risico

1x per jaar (dat wat er nog over is van het eigen risico), gedeclareerd over/in het jaar van de startdatum

1x per kalenderjaar (dat wat er nog over is van het eigen risico)

Facturering

Na afloop van de hele behandeling.

Maandelijks. Je ontvangt per maand een overzicht van je zorgverzekering met daarop informatie over je behandeling en de zorgzwaartetypering.

Duur sessies

45 minuten

45 minuten

Duur intakegesprek

60 minuten

60 minuten

Duur groepssessie

Afhankelijk van groep

Afhankelijk van de groep

 

Het Zorgprestatiemodel is gemaakt met een aantal uitgangspunten in het achterhoofd. Het model moet vooral voor jou als patiënt simpel en begrijpelijk zijn. Maar een belangrijk gedeelte van de inrichting van dit model is gericht op het vereenvoudigen en verbeteren van de achterliggende processen bij het leveren van GGZ. Dat betekent dat de invoering van het model vooral voor GGZ-aanbieders grote gevolgen heeft.